Προγράμματα

Μέλη του Προγράμματος

SAFIR-Med

Ασφαλής και ευέλικτη ενσωμάτωση προηγμένων υπηρεσιών U-Space με επίκεντρο την ιατρική αεροπορική κινητικότητα.

Συμβουλευτική Επιτροπή

UAM Shcool 4 cities

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους υπαλλήλους των Τοπικών Αρχών για την εκμάθηση των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση και τον έλεγχο των λειτουργιών της αστικής εναέριας κινητικότητας.

Συμβουλευτική Επιτροπή

BURDI Project

Στόχος του έργου είναι η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου U-space, με την εκτέλεση περιπτώσεων χρήσης. Αναμένεται να γίνει να διευκολύνει εφαρμογή του U-Space σε πραγματικές συνθήκες στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη.