Η HUSI ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗΝ JEDA

JEDA – Joint European Drone Associations : Μια ενιαία φωνή στον ευρωπαϊκό τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών
joint european association HUSI

Ευρωπαϊκές ενώσεις που σχετίζονται με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες για να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στον τομέα των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAS) της ΕΕ με τη δημιουργία της JEDA, παρουσία μελών του Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας της ΕΕ.

Η Joint European Drones Association, μια νέα σύμπραξη ευρωπαϊκών ενώσεων που σχετίζονται με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δημιουργήθηκε για να προωθήσει τα συμφέροντα του αυξανόμενου αριθμού ενδιαφερομένων που ασχολούνται με τη λειτουργία, την παραγωγή, την έρευνα και την ανάπτυξη, την εξυπηρέτηση και τις εφαρμογές όλων των ειδών των μη επανδρωμένων συστημάτων αεροσκαφών (UAS) στην Ευρώπη.

Στόχος της ένωσης είναι να εκπροσωπεί την αυξημένη νομοθετική και κανονιστική δραστηριότητα που επηρεάζει όλους όσοι χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για προσωπική και επαγγελματική χρήση και να αναπτύσσει και να διατηρεί μια κοινή αντίληψη για την απρόσκοπτη ενσωμάτωση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην αεροπορία και στο ευρωπαϊκό σύστημα εναέριου χώρου. Η JEDA θα πραγματοποιήσει γρήγορα συγκεκριμένες και σημαντικές δράσεις στην υπηρεσία του τομέα των UAS.

Goals

Η JEDA θα προωθήσει και θα υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και όλες τις σχετικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών, των προμηθευτών επιχειρηματικών λύσεων, των παρόχων υπηρεσιών UTM, των φορέων εκμετάλλευσης και των εκπαιδευτικών οργανισμών, προκειμένου να δημιουργηθεί συνέργεια μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών που αναζητούν νέες αγορές. Η Ένωση ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στη χρήση νέων κανονισμών και τεχνολογιών και τη δημιουργία τυποποιημένων εργαλείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων τους. Όλα τα μέλη θα συμμετέχουν στην υπεράσπιση, τη συμβουλευτική και τη σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς φορείς (όπως ο EASA, ο EUROCONTROL και ο EDA), τα έργα (όπως το SESAR), τις εταιρείες και τους ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται στον τομέα των UAS/UTM/UAM.

Ποια ειναι τα μελη της;

 • ADA (Albanian Drone Association) Albania
 • APANT (Associação Portuguesa de Aeronaves Não Tripuladas) Portugal
 • ASSORPAS (Associazione Italiana Droni) Italy
 • BAIA (Bulgarian Aviation Industry Association) Bulgaria
 • BDF (Belgian Drone Federation) Belgium, DCRO (Dutch Certified RPAS Operators) Netherlands,
 • DRONEA (Asociacija DroneA) Lithuania
 • EAC (Estonian Aviation Cluster) Estonia
 • EUKA (Vlaamse Drone Federatie) Belgium
 • FDPC (Fédération Professionnelle du Drone Civil) France
 • HUSI (Hellenic U-Space Institute) Greece
 • LARPAS (Latvian Association of Remotely Piloted Aircraft Systems) Latvia
 • RPAS Finland Ry Finland, UAAI (Unmanned Aircraft Association of Ireland) Ireland
 • UAV DACH (Unmanned Aviation Association) Germany, Austria, Switzerland