Τα Νέα Μας

Νέα

Το αεροδρόμιο Μεσολογγίου είναι το πρώτο droneport της ΝΑ Ευρώπης

ΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Συμμετοχή της HUSI στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας για τα μη επανδρωμενα συστηματα.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ SAFIR-MED ΣΤΗΝ ΑΜΒΕΡΣΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ

Η HUSI ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗΝ JEDA