Συμμετοχή της HUSI στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας για τα μη επανδρωμενα συστηματα.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο U-Space προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο πρώτο κοινό εκπαιδευτικό σεμινάριο στα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, το οποίο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ακαδημίας Αεροπορίας, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ακαδημίας Αεροπορίας και υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την ανταλλαγή νέων αξιωματικών εμπνευσμένης από το Erasmus, στόχος του σεμιναρίου ήταν η βελτίωση των γνώσεων για τα Μη Επανδρωμένα Αεροναυτικά Συστήματα και τις νέες τάσεις και προκλήσεις που αυτά θέτουν στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ο κ. Χρήστος Σκληρός του Ελληνικού Ινστιτούτου U-Space ήταν προσκεκλημένος ομιλητής μεταξύ άλλων καθηγητών και μελών της Σχολής Ικάρων της Ελληνικής Αεροπορίας, ελληνικών πολιτικών πανεπιστημίων, στρατιωτικών ακαδημιών κρατών μελών της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA). Ο Δρ Σκληρός έδωσε μια διάλεξη στο πνεύμα της κατανόησης των διαφορετικών προοπτικών της ενσωμάτωσης των μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης- ιδιαίτερα όσον αφορά την αναγκαιότητα της αυτοματοποίησης της τεχνολογίας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκειμένου να παρουσιαστεί η αστική εναέρια κινητικότητα ως μια βιώσιμη εναλλακτική επιχειρηματική πρακτική.  Η παρουσίαση είχε διττή εστίαση: εξήγηση των επιμέρους συστημικών εξελίξεων του σχετικού αλγορίθμου που απαιτείται για τη δημιουργία ενός αυτόνομου σμήνους μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθώς και της αναγκαιότητας αυτής της τεχνολογίας προκειμένου η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών να ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και κοινωνία συνολικά.

 

Το σεμινάριο παρακολούθησαν σπουδαστές του ΣΥ, της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, δόκιμοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος, σπουδαστές Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Σχολών (Πολωνία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία και Βέλγιο), σπουδαστές Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνείο Κρήτης) καθώς και καθηγητές και επαγγελματίες του κλάδου.

 

Συμμετέχοντας σε αυτή την πρώτη συνάντηση του Κοινού Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου UAS και χτίζοντας νέες και ισχυρές σχέσεις με τις τοπικές αρχές και τους επαγγελματίες της βιομηχανίας, το Ελληνικό Ινστιτούτο U-Space στοχεύει να βοηθήσει τις αστικές αρχές να συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους στην επεξεργασία των πρώτων βημάτων προς τον κόσμο των UAS, να προωθήσει την ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών και να συμβάλει στη δημιουργία μιας θετικής σχέσης μεταξύ των τοπικών και εθνικών αρχών και του κόσμου της Αστικής Αεροπορικής Κινητικότητας- και ταυτόχρονα να προωθήσει αυτές τις έννοιες.