Σχετικά Με Εμάς

Ποιοι είμαστε

Το Ελληνικό Ινστιτούτο U-Space είναι ένας πρωτοποριακός μη κυβερνητικός οργανισμός που στοχεύει στην προώθηση της αστικής εναέριας κινητικότητας και της χρήσης μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην Ελλάδα. Η ίδρυση του Ινστιτούτου καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων: η προώθηση της συνεχούς πρακτικής ανάπτυξης της καινοτόμου αυτής τεχνολογίας, η τυποποίηση των κανονισμών και η διευκόλυνση της κατανόησης του νεοεμφανιζόμενου νομοθετικού περιβάλλοντος, πάνω στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς και η προώθηση θετικών σχέσεων μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου και του κοινού, που είναι τελικά οι επιδιωκόμενοι αποδέκτες της ανάπτυξης, είναι μερικά μόνο από αυτά

Το όραμα μας

Κύριο μελημα του Ιδρύματος είναι η ανεξάρτητη προώθηση και η υποστήριξη εταίρων για την επίτευξη ασφαλούς, βιώσιμης, κοινωνικά αποδεκτής και κοινωνικά επωφελούς αστικής αεροπορικής κινητικότητας. Η τεχνολογία, η βιομηχανική εμπειρία και το ποικίλο υπόβαθρο όλων των εταίρων αποτελούν πολύτιμη συνεισφορά σε αυτόν τον αναπτυσσόμενο τομέα και θα αξιοποιηθούν για την αξιοποίηση του μέγιστου δυνατού αριθμού υπηρεσιών U-Space προς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο επιχειρησιακής ασφάλειας. Αυτή η συνεργασία υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου θα δώσει τη δυνατότητα στις εμπλεκόμενες τοπικές αρχές, τους εταίρους του κλάδου και τα φυσικά πρόσωπα να εξοικειωθούν με το ρόλο τους στη διαχείριση του U-space, να συμβαδίζουν με τις σχετικές θεσμοθετικες αλλαγές και να προωθήσουν ένα περιβάλλον συνεχούς ανάπτυξης.

Οι στόχοι μας

Στόχος της HUSI είναι η ανάπτυξη διαδικασιών και λειτουργιών για μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αστική κλίμακα.  Το όραμά μας είναι να οικοδομήσουμε και να προωθήσουμε ένα βιώσιμο περιβάλλον U-Space με την ενίσχυση της ανάλυσης της διαδρομής των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, την έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογίας ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης μπαταρίας, την ενεργό συμβολή στην αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό της διαχείρισης της αστικής εναέριας κυκλοφορίας, την υποστήριξη και την προώθηση των προτύπων και των κανονισμών μέσω των οποίων θα καθοριστεί ένα υγιές οικοσύστημα αστικής εναέριας κινητικότητας.

Οι αξίες μας

Τα υψηλά πρότυπα επαγγελματισμού, η προώθηση ενός περιβάλλοντος κοινής ανάπτυξης μέσω της προσφοράς μελών και της επιδίωξης συνεργασιών, καθώς και η δέσμευση για βιωσιμότητα και κοινωνική πρόοδο και ένταξη είναι οι κύριοι ιδεολογικοί πυλώνες που καθορίζουν το έργο που επιτελεί η HUSI.